MOPS Białogard
Komu przysługuje prawo do świadczeń pomocy społecznej? PDF Drukuj

Ustawa o pomocy społecznej określa, komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu.

 

Więcej…
 
List referencyjny PDF Drukuj

List referencyjny

 
TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA II PÓŁROCZE ROKU 2013 PDF Drukuj

Poniżej przedstawiamy terminarz wypłat świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe), świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz becikowe) oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na drugie półrocze roku 2013r.

Terminarz II

 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj

 

KDR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie- Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że dnia 16 czerwca 2014r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmiotowy, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole wyższej- do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3) dziecko- w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6727,znizki-dla-3-4-mln-osob.html

Wnioski wydawane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w pokoju nr 17.

 
Projekt Rodzina razem 2011 PDF Drukuj

Partnerski projekt systemowy „Rodzina Razem”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie jest partnerem w realizacji projektu systemowego Rodzina Razem w ramach projektu beneficjenci są objęci poradnictwem specjalistycznym tj.: pedagoga, prawnika, psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego mają także możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach o charakterze środowiskowym.

Przez ostatnie miesiące beneficjenci projektu uczestniczyli w treningu z zakresu umiejętności społecznych, oraz  szkoleniu z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. W ramach działań projektu zostało zorganizowane wyjście do kina, jednodniowa wycieczka krajoznawcza rodziny mogły zwiedzić Gdańsk. W dalszym ciągu rodziny uczestniczące w projekcie są  pod opieką dwóch pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny.

Do końca realizacji tegorocznej edycji projektu rodziny będą korzystać z poradnictwa specjalistów zostanie także zorganizowane  spotkanie podsumowujące realizację projektu.

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
free pokerfree poker