Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. PDF Drukuj

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 roku ustaliła nowe kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z pomocy społecznej:

Od dnia 1 października 2015r. kryterium uprawniające do świadczeń pomocy społecznej wynosi:

- osoba samotnie gospodarująca – 634 zł

- kryterium na osobę w rodzinie – 514 zł

Kryterium uprawniające do otrzymania bezpłatnych posiłków od dnia 1 października 2015r.:

- osoba samotnie gospodarująca – 951 zł

- rodzina – 771 zł na osobę w rodzinie.

 
Zasiłek rodzinny z wyższym kryterium! PDF Drukuj

Od 1 WRZEŚNIA 2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białogardzie rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz do funduszu alimentacyjnego można składać w pokoju nr 17 Białogardzkiego MOPSu codziennie w godzinach od 8 do 14, w czwartki od godz. 8 do 16.

Od nowego okresu zasiłkowego obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe w wysokości 674zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium wynosi 764zł.

Uprzejmie informujemy, że podstawą obliczenia dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016 są dochody za rok 2014 z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

W celu usprawnienia obsługi  uprzejmie prosimy wszystkich Klientów
o zgłaszanie się z wypełnionym drukiem wniosku oraz kompletem dokumentów.

 
TERMINARZ WYPŁAT NA II PÓŁROCZE 2015 PDF Drukuj

 

 
Dodatkowy 1000zł z tytułu urodzenia dziecka. PDF Drukuj

23 marca w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego została opublikowana uchwała „becikowa” przyjęta 25 lutego br. przez Radę Miejską Białogardu. Tym samym białogardzkie „becikowe” weszło w życie 7 kwietnia 2015 r. Od tego dnia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej 1 w Białogardzie wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Przypominamy, że 1.000 zł przysługuje osobom z tytułu urodzenia dziecka po 31 grudnia 2014 r., stale zamieszkałym na terenie miasta Białogard przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem narodzin dziecka. Pomoc przysługuje niezależnie od wysokości dochodu. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć nie później niż 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.


Przygotowany druk wniosku o miejskie becikowe można pobrać w pokoju nr 17 Białogardzkiego MOPSu.

 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj

 

KDR

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie przypomina, że od czerwca bieżącego roku, jest realizatorem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny".

Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód:

Karta Dużej Rodziny upoważnia jej posiadacza do wielu atrakcyjnych zniżek na terenie całego kraju. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Wnioski wydawane i przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w pokoju nr 17 (Sekcja Świadczeń Rodzinnych).

 
"Zakup Prospołeczny" PDF Drukuj

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny". Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

ZPS

Wniosek oraz ankietę należy złożyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który wdraża podpisaną przez Marszałka Województwa z Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi (twórca Znaku) umowę w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w Zachodniopomorskiem. Nadanie znaku jest bezpłatne i następuje na podstawie rekomendacji Zachodniopomorskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny". Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi poprzez ich wysoką jakość, posiadaną reputację i/lub szczególne cechy kwalifikujące je do przyznania Znaku Promocyjnego.

Więcej informacji o inicjatywie, zasady przyznawania Znaku, a także wniosek o certyfikację i ankieta pod linkiem: http://www.rops.wzp.pl/rops1/p-r-m-a-23773/n_aktualnosci.htm
Osoba do kontaktu: Piotr Szeszko - Główny Specjalista w ROPS tel.   91 42 53 631, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


free pokerfree poker