Punkt Informacyjny sieci ZaFOS PDF Drukuj


W ramach Projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS” realizowanego przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych, w Białogardzie uruchomiony został Punkt Informacyjny Sieci ZaFOS. Głównym celem projektu jest rozwój Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych poprzez zachęcanie organizacji samorządowych do zrzeszania się w ramach trwałej i efektywnej sieci oraz poprzez działania wzmacniające potencjał jej członków. Organizacjom pozarządowym przystępującym do sieci, ZaFOS oferuje bezpłatne doradztwo w siedzibie organizacji członkowskiej, rozwój organizacji zrzeszonych w sieci poprzez wypracowanie standardów i strategii rozwoju, oraz pomoc o szerokim spektrum. W ramach projektu, w Białogardzkim Punkcie Informacyjnym, odbędą się cztery spotkania z członkiem zarządu ZaFOS oraz z konsultantami ZaFOS w zakresie obsługi prawnej organizacji, obsługi księgowo-finansowej, oraz specjalistą ds. IT. Cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli organizacji ma zachęcić do uczestnictwa w projekcie, a tym samym do wstąpienia w szeregi największej sieci organizacji pozarządowych działających w Województwie Zachodniopomorskim.


Punkt informacyjny działa w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie,
w pokoju nr 17, w każdy wtorek w godzinach od 14 do 17 oraz w każdy czwartek w godzinach od 15 do 18. Spotkania odbędą się w piątki 21 i 28 listopada, oraz 5 i 12 grudnia o godz. 17.


Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu białogardzkiego do udziału w spotkaniach oraz przystąpienia do projektu. Dodatkowych informacji można zasięgnąć u Ambasadora Sieci ZaFOS na terenie powiatu Białogardzkiego - Łukasza Górniaka
w godzinach urzędowania punktu informacyjnego, oraz telefonicznie pod numerem 608 040 993.


Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.zafos.pl

plakat zafos

 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj

 

KDR

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie przypomina, że od czerwca bieżącego roku, jest realizatorem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny".

Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód:

Karta Dużej Rodziny upoważnia jej posiadacza do wielu atrakcyjnych zniżek na terenie całego kraju. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Wnioski wydawane i przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w pokoju nr 17 (Sekcja Świadczeń Rodzinnych).

 
"Zakup Prospołeczny" PDF Drukuj

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny". Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

ZPS

Wniosek oraz ankietę należy złożyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który wdraża podpisaną przez Marszałka Województwa z Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi (twórca Znaku) umowę w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w Zachodniopomorskiem. Nadanie znaku jest bezpłatne i następuje na podstawie rekomendacji Zachodniopomorskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny". Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi poprzez ich wysoką jakość, posiadaną reputację i/lub szczególne cechy kwalifikujące je do przyznania Znaku Promocyjnego.

Więcej informacji o inicjatywie, zasady przyznawania Znaku, a także wniosek o certyfikację i ankieta pod linkiem: http://www.rops.wzp.pl/rops1/p-r-m-a-23773/n_aktualnosci.htm
Osoba do kontaktu: Piotr Szeszko - Główny Specjalista w ROPS tel.   91 42 53 631, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Terminarz wypłat na II półrocze 2014r. PDF Drukuj

 

2P2014

 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj

 

KDR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie- Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że dnia 16 czerwca 2014r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmiotowy, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole wyższej- do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3) dziecko- w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6727,znizki-dla-3-4-mln-osob.html

Wnioski wydawane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w pokoju nr 17.

 
Zostań Rodziną Zastępczą. PDF Drukuj

pcpr

 


free pokerfree poker